close

【船的家民宿@揚州沿湖村】
在揚州邵伯湖西岸的沿湖村是一個美麗的漁村。在這裡不僅有新鮮的海產,還有舒服的民宿,適合週末郊外小旅行呢!

 

  

 

 

 

#Maggie愛分享#揚州#邵伯湖#船的家民宿#沿湖村#千年邵伯湖百年沿湖村#

arrow
arrow

    Maggie 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()